Skip to content

Päivitetty: 31.10.2022

Yksityisyytesi on meille tärkeää ja olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietoja koskevaa lainsäädäntöä. 

Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty: 31.10.2022

Rekisterinpitäjä:

Yrityksen nimi: Supervisual Oy
Y-tunnus: 2727709-3
Osoite: Kirkkokatu 1, 70100 Kuopio
Puhelin: 040 526 5186

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Nimi: Sampsa Savolainen
Sähköposti: sampsa.savolainen@supervisual.fi

Rekisterin nimi:

Supervisual Oy:n asiakkuus- ja markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintamme edellytyksen kannalta.

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin.

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:

 • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
 • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
 • Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
 • Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
 • Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää
 • Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna

Rekisterin tietosisältö

Tyypillisesti asiakasrekisterimme sisältää seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Titteli
 • Markkinointilupa/-kielto
 • Yrityksen nimi ja perustiedot
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto sekä käyttäytymistiedot

’Muu tekstimuotoinen tieto’ voi sisältää asiakkaaseen liittyviä, ennen mahdollisen asiakassuhteen alkua tai sen aikana kerättäviä tietoja, kuten:

 • Tietoa tulevista tapahtumista (esimerkiksi tulevat toimenpiteet, palaverit)
 • Historiatietoa (esimerkiksi kokousmuistiinpanoja, tarjouksia)

Lisäksi verkkosivujen käytön yhteydessä saatamme kerätä esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:

  • IP-osoite
  • Verkkosivujemme käytöstä kerättävät tiedot
  • Evästeiden keräämät tiedot

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään Supervisual Oy:n internet-sivujen kautta sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana.

Lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnassa voimme käyttää esimerkiksi julkisia rekistereitä sekä sosiaalisen media kanavia, kuten LinkedIn:iä. 

Käsittelyn kesto

Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan sekä rekisterinpitäjän ja asiakasyrityksen oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseksi tarpeellisen ajan tämän jälkeen. Markkinointirekisteristämme pystyy poistumaan itse jokaisen markkinointikirjeemme lopussa tai ilmoittamalla meille kirjallisesti toiveensa.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella.

Rekisterin suojaus

Rekisterin sisältämät tiedot säilytetään HubSpot CRM-palvelussa, jossa ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Palveluun pääsyn omaavilla henkilöillä työasemat ovat lukittuina salasanalla aina, kun he eivät ole työpisteensä äärellä, jotta ulkopuoliset eivät pääse tietoihin käsiksi. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa kaapeissa, tiloissa joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Tarkastusoikeus

Henkilöillä on mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä pyytämällä niitä esimerkiksi sähköpostitse sampsa.savolainen@supervisual.fi. Vastaamme pyyntöön viimeistään 3 viikon kuluessa pyynnön jättämisestä. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

Uuden tietosuoja-asetuksen myötä voit myös tehdä oikaisu- tai poistopyyntöjä rekisteristä, mikäli asiakassuhteen hoito, tai muu seikka ei sitä estä. Pyynnön jättäminen edellyttää, että henkilöstä on tallennettu tietoihimme jokin seuraavista:

 • Matkapuhelinnumero
 • Sähköposti

Käyttämällä palveluamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.